Mehr Familjerådgivning AB مرکز مشاوره خانوادگی مهر

Familjerådgivning

Vi erbjuder samtal till er som har utmaningar i era relationer. Det kan vara inom familjen eller i någon annan form av relation.

Vilket problemet än är, är det viktigt att prata om det. I samtal får du/ni hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om.  Många människor utvecklar negativa samspelsmönster som ständigt upprepas. Det mesta är möjligt att reda ut på egen hand men ibland behöver man söka professionell hjälp.

Samtalsterapi

Våra psykologer och psykoterapeuter hjälper dig att hantera svårigheter och utmaningar i livet. Det kan exempelvis handla om depression, ångest eller stressrelaterade besvär.
Image

Reza Nouri

Professor och familjerådgivare

Reza är expert inom kognitiv psykologi, tvåspråkighet och tvärkulturella psykologi inom välbefinnande. Han har fått sin Ph.D. från Umeå universitet och sin postdoc från Stockholms universitet. Han blev docent på Stockholms universitet och professor på Örebro universitet. Han har undervisnings- och forskningserfarenheter vid olika iranska och svenska universitet och på olika utbildningsnivåer (B.A., M.A. och PhD.) under mer än 45 år. Hans forsknings- och utbildningsarbete har publicerats i form av flera läroböcker och mer än 70 vetenskapliga artiklar både på engelska och persiska. För närvarande arbetar han som emeritus professor vid Örebro universitet.

Han har arbetat som familjerådgivare mer än 20 år både i Iran och Sverige. Äktenskapsproblem/relation, beteendeproblem hos barn och ungdomar, problemlösning kring svårigheter hos äldre personer och äktenskapsrådgivning är Rezas fokus som familjerådgivare.

Varmt välkommen att boka en session!

reza@mehrab.se
076-347 08 26

Image

Farzaneh Badinlou

Leg. psykolog

Farzaneh har doktorsexamen i psykologi med inriktning kognitiv psykologi från Örebro universitet och är utbildad i psykologi med inriktning klinisk psykologi och kognitiv beteendeterapi vid Tehran universitet och Uppsala universitet.

Farzaneh är anställd som postdoktor inom psykologi vid Karolinska institutet och arbetar även som forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Hon har jobbat som psykolog och neuro-psykolog i privata mottagningar. Hon har bred kunskap och erfarenheter av att utföra utredningssamtal, beteendeanalys, psykologisk bedömning och KBT-behandling.

Farzaneh tar emot både vuxna och barn.

Varmt välkommen att boka en session!

farzaneh@mehrab.se
072-301 35 40

Image

Maryam Nouri

Socionom och psykoterapeut

Maryam har grundutbildning inom psykoterapi med inriktning KBT och psykodynamisk terapi samt har socionomexamen. Maryam har erfarenhet av att arbeta med bland annat ångest, depression och stress. Maryam har även erfarenhet av arbete inom familjerådgivning.

Maryam har erfarenhet av att arbeta som anhörigkonsulent inom kommunen och har tidigare arbetat inom barnomsorgen samt med handläggning inom Socialtjänsten.

Maryam tar emot barn och vuxna.

Varmt välkommen att boka en session!

maryam@mehrab.se