فرزانه بادینلو

فرزانه دارای دکترای روان شناسی در حوزه روانشناسی علوم شناختی از دانشگاه اوبرو می باشد. همچنین او دارای تحصیلات روانشناسی در حوزه های روان شناسی بالینی و رفتاری-شناختی از دانشگاه های اوپسالا و تهران می باشد.

فرزانه به عنوان فوق دکترای روان شناسی در دانشگاه کارولینسکا مشغول به کار است و همچنین به عنوان محقق در دانشگاه های اوپسالا و کارولینسکا فعالیت دارد.

فرزانه به عنوان روان شناس و  نوروسایکولوژیست فعالیت داشته و دانش و تجربه بسیاری در انجام ارزیابی اولیه، تحلیل رفتاری، تشخیص روان شناختی و نیز درمان رفتاری-شناختی دارد.

فرزانه پذیرای مراجعان کودک و بزرگسال در مرکز مشاوره خانواده مهر در شمال استکهلم است.

برای رزرو جلسه با فرزانه  از طریق ایمیل زیر اقدام نمایید:

farzaneh@mehrab.se
0723013540Image