خانواده در مهاجرت

هجرت خانوادگی از کشوری به کشور دیگر و از فرهنگی به فرهنگی دیگر٬ به هر دلیلی که باشد٬ لزوما پی آمدهای مثبت و منفی بسیاری را با خود به همراه دارد. شوک فرهنگی پدیده ای است که به احتمال زیاد هر خانواده مهاجری خصوصا در سالهای اولیه مهاجرت با آن روبرو خواهد بود و حتی آثار آن را در طول سالهای بعدی اقامت در کشور میهمان با خود به همراه خواهد داشت. برای یک خانواده مهاجر تطابق و تعامل اجتماعی و فرهنگی و احساس شهروندی در جامعه میهمان  می تواند همواره یک موضوع قابل توجه و مهم باشد و برای آنها سوالات و ابهاماتی را به وجود آورد.