مشاوره زوج

هنگامی که رابطه یک زوج در یک یا چند جنبه از جهات گوناگون جنسی٬ عاطفی٬ شناختی٬ اخلاقی٬ فرهنگی٬ و اقتصادی دچار آسیب و صدمه می شود٬ یکی یا هر دو نیاز به آن پیدا می کنند به شخص سومی مراجعه نمایند تا روابط آنها به صورت علمی و بیطرفانه مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. رجوع  به افراد و آشنایان و خویشان غیرحرفه ای٬ هر چند که با حسن نیت هم باشند٬ معمولا نمی تواند راهگشا باشد و حتی چه بسا مسائل و حاشیه های بیشتری را نیز به وجود آورد. فرایند حل مسئله و نحوه سازگاری و مقابله با مشکلات از مباحث علمی و کاربردی روان شناسی است که باید در زمان مناسب و با شیوه ای درست از آن بهره برد ٬ قبل از آنکه دیر شود و راه برگشت به طور کامل بسته شود.