مشاوره طلاق

جدایی هر چند می تواند برای یک زوج  تلخ و ناگوار باشد ولی گاه چاره ای جز آن نیست. آنچه جدایی را تلخ تر و ناگوار تر  میکند کلمات و رفتار نامناسب و غیر منصفانه ای است که زوجین در هنگام جدایی و بعد از جدایی ممکن است از خود نشان دهند٬ گویی آنها یکباره به انسانهای دیگر و کاملا غریبه ای تبدیل می شوند. زوجین در جریان طلاق متحمل استرس ها و فشارهای روانی زیادی می شوند. اگر فرزندانی هم وجود داشته باشند٬ این فشارها و آسیب ها می توانند بیشتر هم باشند. اگرچه طلاق توافقی از طلاق یکطرفه و غیر توافقی با آسیب ها و صدمات کمتری روبروست ولی در هر صورت زوجین به مشاوره تخصصی نیازمند هستند تا این پروسه را با شیوه ای بهتر و موثرتر و با صدمات کمتری طی کنند و خصوصا در رابطه با فرزندانشان همکاری دوستانه و مستمری با هم داشته باشند.