ارتقا مهارتهای ارتباطی

  مهارتهای ارتباطی به فرد کمک می کند تا هم دیگران را به درستی درک کند و هم توسط دیگران به درستی درک شود. با داشتن مهارتهای ارتباطی٬ فرد می تواند ایده ها و نظرات خود را به خوبی به دیگران بیان کند و همچنین به ایده ها و نظرات دیگران به خوبی گوش فرا دهد و در هر دو حالت بتواند به خوبی بازخوردها و انتقادات را هم بگوید و هم بشنود. مهارتهای ارتباطی شامل ارتباط موثر از چهار کانال زبانی (شنیدن٬ گفتن٬ خواندن٬ و نوشتن) می باشد. در اغلب موارد٬ همه ما نمی توانیم از هر چهار کانال به یک نحو و به طور موثر در موقعیتهای گوناگون از توانایی های خود به خوبی بهره ببریم. در شنیدن و گفتن که رایج ترین کانال های ارتباطی ما هستند توانایی های مختلفی از جمله استفاده از گزاره های کلامی ٬ استفاده از کلمات کلیدی٬ تن و آهنگ صدا٬ پاسخهای هیجانی٬ تعامل چهره به چهره٬ و استفاده از زبان بدن نقش مهمی دارند. در خواندن و نوشتن نیز توانایی های مختلفی مانند روان خوانی٬ تندخوانی٬ درک مطلب٬ حافظه کوتاه مدت و بلند مدت کلمات و جملات٬ ساده نویسی٬ خلاصه و گزیده نویسی٬ و استنتاج نقش مهمی دارند.