مدیریت استرس (Stresshantering)

سترس یا فشار روانی یک پدیده عمومی و فراگیر در جامعه مدرن امروز ماست. اصولا  پیشرفت صنعت و تکنولوژی در عین فراهم آوردن زندگی و رفاه بهتر برای انسان امروز٬ استرس و فشار روانی فراوانی را نیز به همراه خود آورده است. سرعت و خودکار شدن پدیده های مختلف زندگی با خود شتاب و عجله در کارها را به همراه دارد. استرس علائم فیزیکی و روانی بسیاری دارد که از کاهش سلامت جسمی و روانی تا انواع بیماریهای جسمی و روانی می تواند در تغییر باشد. مدیریت استرس در دنیای امروز یکی از کلیدهای اساسی برای ساختن یک زندگی شاد و موفق بشمار می رود. مدیریت استرس راه و روش علمی خود را دارد که باید در این راه از کمک مشاوران متخصص و حرفه ای بهره گرفت. در برخی موارد افراد از روشهای ناسالمی برای مقابله با استرس استفاده می کنند که نه تنها استرس آنها را در درازمدت کاهش نمی دهد بلکه موجب بروز مشکلات و ناراحتیهای متعدد دیگری می گردد. به عنوان مثال از روشهای ناسالم و رایج زیر برای مقابله با استرس می توان نام برد: مصرف بی رویه دخانیات و الکل٬ پرخوری٬ اعتیاد به بازیهای کامپیوتری و موبایل٬ مصرف خودتجویزانه قرصها و داروهای آرامبخش٬ پرخوابی٬ استفاده از سایت های پورنوگرافی و استمنا٬ خشونت فیزیکی یا کلامی با دیگران٬ قمار. افراد برای برخورداری و استفاده از روشهای سالم مدیریت استرس به کمک حرفه ای نیاز دارند.