مدیریت زمان (Tidshantering)

 شاید بارها این جملات را از افرادی شنیده باشید و یا خودتان هم گفته باشید: وقت نمی کنم٬ وقت ندارم٬ سرم خیلی شلوغ است٬ به هیچ کاری نمی رسم. اینها همیشه می تواند واقعی نباشد و نشانه ای از این باشد که این افراد نمی توانند زمان و کارهای خود را به خوبی مدیریت کنند. دغدغه این افراد این باید باشد که چطور از زمانی که در اختیار دارند بهترین استفاده را نمایند و به بهره وری لازم دست پیدا کنند. مدیریت زمان فرایند نظم دهی و برنامه ریزی و تقسیم موثر زمان بین فعالیتهای گوناگون است. مدیریت زمان بکارگیری و کنترل آگاهانه بر روی زمانی است که صرف فعالیتهای مشخص می شود تا اثربخشی و کارآیی فرد بیشتر شود. بسیاری از افرادی که در مدیریت زمان مشکل دارند ممکن است مشکلات و چالش های دیگری داشته باشند که خود را در قالب ضعف در مدیریت زمان نشان می دهند. مثلا ممکن است فردی دچار افسردگی و یا بیش فعالی باشد و به این علل در مدیریت زمان مشکل داشته باشند. برخی از ما به دلیل داشتن رویاهای بزرگ و یا هدفگذاریهای متعدد دچار کمبود زمان شویم. کمبود زمان ممکن است به دلیل مشکل در اولویت بندی در کارها و فعالیتها باشد. یا اینکه مایل نیستیم کارها را به دیگران واگذار کنیم و می خواهیم همه کارها را خودمان انجام دهیم. کمال طلبی نیز می تواند دلیل این مشکل باشد. ضعف در مهارت حل مسئله می تواند دلیل دیگر باشد. به تعویق انداختن کارها یا نیمه کاره انجام دادن  کارها می تواند ریشه دیگری برای کمبود زمان باشد. دلیل دیگر می تواند ضعف ما در هنر نه گفتن به خواسته ها و کارهای دیگران باشد.  مشکل به هر صورت و یا به هر دلیلی که باشد ما نیاز به آن داریم که  با کمک یک مشاور حرفه ای از تکنیکهای مدیریت زمان استفاده نماییم.