Vi som arbetar inom Mehr Familjerådgivning är utbildade inom psykologi och psykoterapi och har gedigen erfarenhet inom området. Vi erbjuder familjerådgivning och samtalsterapi för dig som behöver prata med någon. Vilket problemet än är, finns vi här. 

 

 

Familjerådgivning

Vi erbjuder samtal för barn, vuxna, par och familjer som har utmaningar i sina relationer. Men även syskon eller föräldrar och barn som har svårt att prata med varandra kan komma till familjerådgivningen för samtal. Familjerådgivning är stödjande och rådgivande. 

Barnperspektivet är en central del i arbetet med familjer hos oss. I olika åldrar kan behoven i relationer och frågor som rör relationer se olika ut.

Det mesta är möjligt att reda ut på egen hand men ibland behöver man söka professionell hjälp. Exempel på sådana situationer kan vara:

 • Svårigheter att prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och lyssnade på
 • Svårigheter att lösa konflikter i hemmet, skola, arbete, fritid etc

 • Olika syn på barnuppfostran

 • Sömn och stressrelaterad problematik

 • Barn som mår dåligt i skolan

 • Om man som förälder behöver stöd för att möta sitt barns behov

 • Bristande kommunikation mellan familjemedlemmar

 • Kris på grund av att något svårt har inträffat

 • Ombildade familjer, mina och dina barn

 • Otrohet

 • Att hantera en ny fas i livet

 • Svårigheter mellan generationer

 • Om känslan att kärleken har tagit slut upptar Dig alltför mycket

 • Svårt att samarbeta

 • Problem med närhet, intimitet och det sexuella samlivet

Ibland räcker det med ett samtal.

Sök hjälp tidigt

Det blir svårare att reda ut problem ju längre ni väntar med att söka hjälp. Sök därför hjälp så tidigt som möjligt.

Målet med samtalen är att ni ska lära er att prata om problem på ett bra sätt. Då har ni bättre förutsättningar att komma vidare själva när samtalen är över. 

Tystnadsplikt

Alla medarbetare har tystnadsplikt. Det betyder att det du pratar om under samtalen inte förs vidare.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Samtalsterapi

Vi erbjuder terapi inom KBT och PDT (psykodynamisk terapi) för dig som har utmaningar i dina relationer, eller som behöver hjälp med att förstå dig själv och dina känslor. 

Du kan också få hjälp om du har stress, oro, nedstämdhet eller ångest. 

Bedömningssamtal

Bedömningssamtalen brukar vara i 1-3 samtal á 45 minuter där du berättar vad du vill ha hjälp med, hur du upplever problemet, din aktuella situation samt ger bakgrundsinformation. Om vi bedömer att terapi är att rekommendera dig i din nuvarande situation föreslår vi en terapiform som vi tror kan passa dig i din situation.

Terapiprocessen

Efter bedömningssamtalen sätter själva samtalsterapi i gång.
Tillsammans undersöker vi det som tog dig till terapin och utforskar dina tankar och känslor. Vi fokuserar på den aktuella situationen och det som du upplever som ett problem. 

Hur lång är terapin?

Hur många sessioner samtalsterapi som behövs är individuellt och beror på vilken typ av problem och hur länge du har haft det. 

Tystnadsplikt 

Alla medarbetare har tystnadsplikt. Det betyder att det du pratar om under samtalen inte förs vidare.

Related Articles